Pleje af græs- og naturarealer

Ønsker du afgræsning af kreaturer eller at foretage høslet på græs- og naturarealer, kan du via NaturErhvervstyrelsen søge om tilskud til pleje af arealer og opnå et 5-årigt tilsagn om tilskud.

Der kan ansøges om tilskud til naturpleje på alle arealer i Natura 2000-områder, alle § 3 beskyttede arealer uden for Natura 2000-områder, gentegninger samt arealer i vådområdeprojekter. Derudover kan der søges 1-årig støtte på alle permanente græsarealer under enkeltbetalingsordningen.