Husdyrgødning omfatter gylle, ajle og fast gødning.