Byen skal udvikles

11-04-2018

Realdania indgår i et samarbejde med Odder Kommune om udarbejdelsen af en byudviklingsstrategi.

I forbindelse med Realdanias kampagne “Hovedbyer – Gang i hovedgaden” har Odder Kommune ansøgt Realdania om støtte til udarbejdelse af en byudviklingsstrategi for Odder midtby.

Realdania har netop meddelt, at foreningen vil indgå i et samarbejde med Odder Kommune om udarbejdelsen af en byudviklingsstrategi. Oplægget fra Odder Kommune er at bygge videre på netværk, erfaringer og idéer fra det midlertidige bymidteudvalg, som afleverede sine anbefalinger til Byrådet med idékataloget “Pust liv I byen” i juni 2017.

Projekter og events

​I løbet af foråret 2018 igangsættes projektet, hvor en bred gruppe af aktører inddrages i et bymidteforum. Bymidteforummet vil omfatte såvel deltagere i arbejdet under det tidligere bymidteudvalg som ildsjæle, der har indsendt interessetilkendegivelse til Odder Kommune i 2018. 

I ansøgningen til Realdania beskriver Odder Kommune ønsket om at realisere en række fysiske pilotprojekter og events i bymidten i løbet af 2018. Erfaringerne fra disse tiltag skal danne grundlag for byudviklingsstrategien.

Byrådet har afsat 624.500,- til byudviklingsstrategien på Budget 2018, og ansøgningen til Realdania er på et tilsvarende beløb, så den samlede projektøkonomi for byudviklingsstrategien er ca. 1,1 mio. kr.

Borgmester glæder sig

​Byudviklingsstrategien forventes vedtaget af Byrådet i slutningen af 2019 og skal bl.a. sikre ejerskab i forbindelse med de kommende års prioriteringer af aktiviteter og større anlægsprojekter i midtbyen.

”Vi glæder os over det kommende samarbejde med Realdania, og ser frem til at fastlægge strategien for udvikling af bymidten”, siger borgmester i Odder Kommune Uffe Jensen (V).

Baggrund for sagen

Læs "Pust liv i byen", der er forslag til initiativer i Odder Midtby udarbejdet af §17,4-udvalg til udvikling af Odder Midtby.

Læs ansøgningen fra Odder Kommune til Realdania