Bymidteforum blev evalueret

17-12-2018

Bymidteforum diskuterede forløbet bl.a. med den grønne Folkepark ved Rådhuset.

Onsdag den 28. november holdt Bymidteforum evaluering af forløbet fra maj til november. Mødet foregik i Byrådssalen.
Rådgivergruppen Hele Landet præsenterede resultaterne af borgernes forudgående evalueringer af afprøvninger i bymidten, hvoraf især Folkeparken fik meget positive tilbagemeldinger.

Se oplægget fra Hele Landet.

Bymidteforum gennemgik de første dele af byudviklingsstrategien, nemlig sammenhængen mellem vision, målsætninger, principper og hovedgreb, og dernæst gav deltagerne feed-back på afprøvningerne i forhold til samarbejde, kommunikation og resultater.

Bymidteforum anbefaler, at næste runde af bymidtesamarbejdet indledes med et selvhjælps-kursus i kommunikation, så bymidteaktørerne er godt rustede til at skrive indlæg om deres syn på byudvikling på Facebook, forslag til avisen mv. Der var desuden ønske om en bedre digital platform med overblik over hele projektet. Mødedeltagerne ville også gerne have haft flere kommunale institutioner med i projektet hele vejen, ligesom de ytrede ønske om et fysisk starttræk som indledning på næste sæson i Bymidteforum.

Hele Landet havde som hjælp til at genkalde sig delene i processen udarbejdet en illustration af forløbet, en såkaldt ”memory lane”.

Hele Landet sammenfatter resultater af alle evalueringer i et samlet dokument i løbet af december. Den samlede evaluering leder frem til forslag til byudviklingsstrategien, der præsenteres for Bymidteforum den 16. januar.