Bymidteforum holdt projektcafé

26-06-2018

Du kan stadig nå at være med til at udvikle midtbyen.

Deltagerne fik et oplæg fra rådgivergruppen Hele Landet om status for strategiarbejde. Projektcafeen blev holdt på Centralhotellet d. 25. juni. Der blev præsenteret tre overordnede udviklingsprincipper, uddybet i underpunkter. Principperne er blevet til på basis af de input, Bymidteforum er kommet med på de forløbne tre arrangementer – kick-off d. 23. maj, ByCoaching d. 6. juni og workshoppen d. 14. juni.

Bymidteforum blev sat på den opgave, at de skulle vælge et af fem pilotprojektområder at udvikle videre på. De tre områder, der havde den største tilslutning, var Odder Å – kaldet Den blå nerve, Torvet – kaldet byens hjerte og Rådhusets parkeringsplads – kaldet Folkeparken.

Tilslutningen til de øvrige to områder – Banegårdsgade – kaldet det rå miljø, og Raupachsgade – kaldet Gåhaven, var mindre.

Så hvis du sidder derude, og gerne vil være med til at påvirke og løfte projekter på disse områder, er det nu, du skal melde dig via plan@odder.dk – mærk din e-mail ”Bymidteforum”. Du opfordres desuden til at prikke alle de folk, der kunne være interesserede i bymidtens udvikling, og få dem til at melde sig til samværet og arbejdet i Bymidteforum.

I løbet af sensommeren og efteråret kommer der to arrangementer, som også involverer Bymidteforum. Street festival lørdag d. 8. september og skolernes efterårsferie i uge 42.

Mødedatoer for Bymidteforum efter sommerferien meldes ud snarest muligt. 

Bymidteforums principper: 

1. Vi er modige og ambitiøse

Det betyder at:

 • Vi træffer klare valg, der understøtter byen som en attraktiv blå og grøn hverdags- og handelsby og styrker den
  fælles fortælling.
 • Vi tør prioritere og satse på kvalitet i de løsninger vi vælger.
 • Vi tager chancer og griber initiativer som afprøves og evalueres inden de realiseres.

2. Vi er åbne og nysgerrige

Det betyder at:

 • Vi bygger på aktivt medborgerskab og innovative virksomheder, med udgangspunkt i byens stærke andelstraditioner
 • Vi praktiserer synligt værtskab i vores forskellige byrum
 • Vi hjælper dem der har ideer, de gerne vi afprøve

3. Vi bygger på stedbundne kvaliteter

Det betyder at:

 • Vi anvender vores landskabelige og bygningsmæssige arvesølv aktivt i udviklingen af bymidten
  • Vi forbinder byens attraktioner og daglige liv socialt, organisatorisk og fysisk
  • Vi udvikler rum til forskellige typer fællesskaber med udgangspunkt i stedets identitet og kvaliteter, der skaber anledning til besøg i bymidten.

Her kan du hente et kompetencekort, som alle deltagere skal udfylde og sende til plan@odder.dk, sådan at vi kan få overblik over antallet af hænder og hoveder til planlægning og udarbejdelse af pilotprojekter og events efter sommerferien.