Bymidteforum sætter overskrifter på byen

15-06-2018

Deltagerne i bymidteforum mødtes i byen og satte retning for bymidtens udvikling.

Workshoppen blev holdt på Eine Kleine på Torvet, og på dagsorden var at omsætte de refleksioner, input og idéer, der er kommet ud af processens indledende arbejde, til en række grundprincipper for hvordan bymidten skal udvikles.

Der blev nedsat arbejdsgrupper for de seks punkter i byen, der er fokus på. Gruppernes opgave var at udfolde udviklingen af områderne.

Der blev derfor nedsat nogle overskrifter for de seks områder. De er endnu ikke fastlagt, men noget at arbejde ud fra:

Overskrifter

  1. Torvet – (pilotprojektområde 1): Byens hjerte
  2. Odder Å – (pilotprojektområde 2) : Den blå nerve
  3. Styrket forbindelse fra Kvickly-torvet til Rosensgade via Rådhusets parkeringsplads – (pilotprojektområde 3): Rådhushaven
  4. Styrket forbindelse fra Nørregade via Aabygade – (pilotprojektområde 4): Byboliggaden
  5. Et nyt ankerpunkt for enden af Rosensgade mod vest/Raupachsgade – (Pilotprojektområde 5): Gåhaven
  6. Styrket forbindelse på tværs af Banegårdsgade (pilotprojektområde 6): Det rå miljø

På baggrund af overskrifterne diskuterede Bymidteforum visioner og principper til udvikling af områderne.

Det blev aftalt på mødet, at bymidteaktørerrne skal udfylde og returnere kompetencekort, som kan hentes her.

Vil du være med?

Alle har mulighed for at være i bymidteforum, og der er ikke for sent at melde sig til. Skriv en mail til plan@odder.dk mærket “Bymidteforum”. Nærmere information om aktiviteterne, bl.a. mødested i Odder midtby, meldes ud via mail efter tilmelding.

Næste møder om byudviklingen er
Mandag d. 25. juni kl. 17-19 til projektcafe på Centralhotellet.

Arbejdet forsætter også efter sommerferien og til efteråret.

Om byudviklingsstrategien

Byrådet har afsat 624.500,- til byudviklingsstrategien på Budget 2018, og Realdania har støttet projektet med et tilsvarende beløb, så den samlede projektøkonomi for byudviklingsstrategien er ca. 1,1 mio. kr.

Byudviklingsstrategien forventes vedtaget af Byrådet i slutningen af 2019 og skal bl.a. sikre ejerskab i forbindelse med de kommende års prioriteringer af aktiviteter og større anlægsprojekter i midtbyen.