Byvandring til udvikling af byen

07-06-2018

Der var mange gode ideer til at skabe en mere levende by, da der var byvandring i midtbyen.

Det var Odder Kommune, der havde inviteret til byvandring i forbindelse med, at der skal udarbejdes en byudviklingsstrategi for Odder.

Vandringen var det andet møde om udviklingen af byen, mens det første møde blev holdt i maj, hvor der blev stiftet et Bymidteforum. Bymidteforum er mødestedet for bymidteaktører – såvel borgere, butiksdrivende, repræsentanter fra skoler, institutioner, foreninger og lokalråd som lodsejere mv.

Til vandringen i denne uge var der omkring 40 deltagere, og de blev delt op i mindre grupper. Der blev talt om, hvordan byen kan udvikles.
- Der var flere, der talte for, at de gerne vil have, at der kommer mere grønt i byen. At der bliver plantet nogle træer, og at de fine grønne områder, der er i byen, bliver udbygget. Eksempelvis var der mange, der gerne ville have, at åen bliver mere synlig og en større del af byen, fortæller byplanlægger Louise Holmegaard fra Odder Kommune.

Af andre forslag var, at der skal være flere mødesteder, flere siddesteder og legesteder i byen. At der skal fjernes nogle parkeringspladser og lave et forsøg med udeservering.

Læs mere om byvandringen i dette referat.

Vil du være med?

Næste møder om byudviklingen er
Torsdag d. 14. juni, kl. 16:30-19:30
Mandag d. 25. juni kl. 17-19.

Du kan stadig nå at tilmelde dig til Bymidteforum via en mail til plan@odder.dk mærket “Bymidteforum”.
Du bedes angive hvilke datoer, du kan deltage. Nærmere information om aktiviteterne, bl.a. mødested i Odder midtby, meldes ud via mail efter tilmelding.

Om byudviklingsstrategien

Byrådet har afsat 624.500,- til byudviklingsstrategien på Budget 2018, og Realdania har støttet projektet med et tilsvarende beløb, så den samlede projektøkonomi for byudviklingsstrategien er ca. 1,1 mio. kr.
Byudviklingsstrategien forventes vedtaget af Byrådet i slutningen af 2019 og skal bl.a. sikre ejerskab i forbindelse med de kommende års prioriteringer af aktiviteter og større anlægsprojekter i midtbyen.