Borgerne skaber byudviklingsstrategien

24-05-2018

Stor interesse for møde på Rådhuset om byudviklingen i byen.

I forbindelse med udarbejdelsen af en byudviklingsstrategi for Odder blev første møde i det nystiftede Bymidteforum afholdt onsdag den 23. maj i Rådhushallen. Bymidteforum er mødestedet for bymidteaktører – såvel borgere, butiksdrivende, repræsentanter fra skoler, institutioner, foreninger og lokalråd som lodsejere mv.

Rådgivergruppen Hele Landet satte borgerne i gang med øvelser på gulvet, hvor nedslagspunkter i bymidten blev udgangspunkt for samtaler om yndlingssteder og ønsker til udvikling af byrum.

Mange projekter i vente

De fremmødte udtrykte stor idérigdom og entusiasme i forhold til den kommende proces, hvor fysiske pilotprojekter skal afprøve, om udviklingen skal tage den ene eller den anden form.

Forløbet med Bymidteforum bliver præget af et højt aktivitetsniveau, idet pilotprojekterne skal iværksættes i sommerhalvåret, og der er brug for alle kompetencer – hvad enten du har en masse idéer, bedst kan lide praktisk arbejde eller er glad for at bruge og udvikle dine kontakter.

Vil du være med?

De første aktiviteter finder sted på følgende datoer:

  • Onsdag d. 6. juni 2018 kl. 17-19, hvor der arrangeres en spændende byvandring – en såkaldt ByCoaching
  • Torsdag d. 14. juni, kl. 16:30-19:30
  • Mandag d. 25. juni kl. 17-19.

Du kan stadig nå at tilmelde dig til Bymidteforum via en mail til plan@odder.dk mærket “Bymidteforum”.

Du bedes angive hvilke datoer, du kan deltage. Nærmere information om aktiviteterne, bl.a. mødested i Odder midtby, meldes ud via mail efter tilmelding.