Spørgsmål og svar om Folkeparken

25-09-2018

Hvad er meningen med en Folkepark? Hvad koster den, og hvorfor er den midlertidig?

Teknisk chef i Odder Kommune, Casper Grønborg, svarer her på 12 spørgsmål om Folkeparken.

1. Hvad er meningen med en Folkepark?

Folkeparken er en del af processen med at formulere en byudviklingsstrategi for Odder By. Det er Byrådet, der har besluttet, at der skal udarbejdes en strategi for byens udvikling. Formålet er at sikre et levende handelsliv og en spændende by. I processen med at udvikle strategien er der blevet etableret et bymidteforum med en gruppe ildsjæle, der har arbejdet med forskellige ideer. En af ideerne er at gøre byen mere grøn og at skabe en bedre sammenhæng mellem området ved Kvickly og Rosensgade. Det forsøger vi at gøre med den grønne folkepark. I løbet af efteråret kommer der flere andre projekter. Vi samler erfaringerne fra det hele, og det bliver grundlaget for byudviklingsstrategien.

2. Hvad koster Folkeparken?

Folkeparken har kostet 120.000 i materialer og arbejdstid. Træerne bliver givet til skoler og børnehaver i kommunen. Husene bruges igen på Torvet.

3. Hvor kommer pengene fra?

Byrådet har prioriteret 624.500,- til udarbejdelsen af byudviklingsstrategien, og Foreningen Realdania har støttet med det samme beløb via kampagnen ”Hovedbyer på forkant”. Realdania har bl.a. lagt vægt på de fysiske byrumsprojekter, som Folkeparken, i vores ansøgning, fordi de er med til at give viden om byudvikling i danske handelsbyer. Uden støtten fra Realdania havde vi ikke haft mulighed for at lave spændende byrumseksperimenter som Folkeparken.


4. Hvorfor er den ikke placeret på den anden side af Rådhuset eller i VitaPark?

Folkeparken er et forsøg på at se, om man kan skabe et grønt mødested, der binder Kvickly-området og bymidten bedre sammen. Rådhusparkeringen er det mest oplagt sted til det, da den forbinder de to områder.

5. Hvor længe skal parken blive, og hvorfor er parken midlertidig?

Parken er der i 3 uger – fra d. 15. september til den 6. oktober. Den er midlertidig, fordi det netop er et forsøg for at få nogle erfaringer og prøve nogle ting af. Det er det, vi har fået støtte til fra Realdania.

6. Hvorfor er det nu parken kommer og ikke om sommeren?

På baggrund af bevillingen fra Realdania i april, igangsatte vi arbejdet med de frivillige i Bymidteforum i maj. Idéudvikling og proces i et bredt forum tager tid, så vi var ikke klar til at etablere parken før nu. På baggrund af erfaringer bl.a. fra Folkeparken søger vi midler fra Realdania til nogle permanente anlæg, og der skal vi søge i begyndelsen af 2019, så derfor skulle vi i gang nu.


7. Kunne pengene ikke være brugt bedre på noget mere varigt?

Pengene fra Realdania er bevilliget til afprøvninger – ikke permanente anlæg – så det har ikke været muligt at bruge dem til noget mere varigt. Vi har lagt vægt på at prøve nogle ting af og skabe en bred borgerinddragelse. Når vi har evalueret på afprøvningerne, har vi et bedre grundlag for at etablere noget varigt.

8. Hvor skal man parkere? Og hvad hvis man er gangbesværet?

Man skal parkere i afmærkede båse andre steder. Parkeringsområdet mod Aabygade er forbeholdt Rådhusets gæster i afprøvningsperioden. Der er to handicapparkeringspladser mod Rådhusgade. Centrumparkeringen, Torvet, Dommerpladsen og Aaparkeringen ligger tæt på Rådhuset. Rådhusets ansatte har bl.a. fået lov til at parkere på Kvicklys parkeringsplads bag ved Løvbjerg.

9. Hvem har besluttet, at der skal være en Folkepark?

Det er Byrådet, der har besluttet, at der skal udarbejdes en byudviklingsstrategi, og der er en masse frivillige borgere, der har været involveret i et Bymidteforum, der er kommet med gode ideer til projekter. Herunder idéen om en grøn parkforbindelse mellem Kvickly og Rosensgade.

10. Hvad skal der ske, når den bliver taget ned?

Folkeparken fjernes fra lørdag d. 6. oktober, og så vender hverdagen tilbage med en stor parkeringsplads ved Rådhuset.

11. Hvor kan jeg give min mening til kende, og hvad bruger I mit input til?

Du kan skrive på postkortene, som du finder i parken ved plancherne. Du kan også sende en mail til plan@odder.dk mærket ”Folkeparken”, på Facebook og odder.dk. Du kan også møde op i Folkeparken, når vi den 29. september kl. 11-13 evaluerer Folkeparken. Dit input vil indgå som en del af evalueringen, som igen bliver en del af byudviklingsstrategien. Forslaget til byudviklingsstrategien forventes at blive politisk behandlet af Byrådet i foråret 2019.

12. Er der nogen mulighed for, at Folkeparken bliver permanent?

Byrådet vil med byudviklingsstrategien tage stilling til, hvilken retning udviklingen af Odder bymidte skal tage. Hvis tilbagemeldingerne om Folkeparken er overvejende positive, og det rent praktisk og økonomisk kan lade sig gøre, så er det en mulighed at etablere et grønt område som forbindelse mellem de to handelsområder i bymidten. Men der er mange hensyn, der skal tages, og Folkeparken er kun tænkt som et forsøg på at prøve en ide af. Hvis man vil lave et permanent grønt område, skal det måske se helt anderledes ud. Vi lytter til, hvad borgerne siger og lærer af de erfaringer, vi får.

Læs mere om bymidteforum.