Realdania støtter byudvikling i Odder

15-04-2019

Odder Kommune har fået 7,5 mio. kr. fra Realdania til byudvikling. Det sker som en del af Realdanias kampagne Hovedbyer på forkant, som sætter fokus på at skabe fornyet liv og positiv udvikling i hovedbyernes bymidte.

Med støtte på 7,5 mio. kr. fra Realdania kan Odder Kommune nu arbejde videre med at udvikle midtbyen.   

- Vi er meget glade og stolte over, at Realdania har valgt at støtte udviklingen af Odder bymidte, så vi kan sikre, at vi har en attraktiv by med et levende handels- og kulturliv. Samarbejdet med Realdania betyder, at vi har en stærk sparringspartner med blik for nationale og internationale tendenser og løsninger, siger kommunaldirektør i Odder Kommune Henning Haahr.  

Odder Kommune havde søgt Realdania om støtte på i alt 10 mio. kr. til tre sammenhængende anlægsprojekter. Det er Folkeparken ved Rådhuset, en klimaboulevard på Aabygade og omdannelse af Torvet.   

Realdania har valgt at støtte udviklingen af Folkeparken, der er en grøn park, der skal etableres ved Odder Rådhus, hvor der i dag er en parkeringsplads. Formålet med Folkeparken er at skabe en bedre sammenhæng i byen og et rekreativt miljø midt i byen sammen med åen.   

- Det er et spændende projekt, som kan skabe bedre forbindelse i Odders bymidte og bidrage til at styrke by- og handelslivet i byen. Vi er glade for, at vi kan være med til at realisere projektet, siger projektchef hos Realdania Björn Emil Härtel Jensen.

Folkepark i 2021  

Næste skridt er, at forholdene omkring parkering skal afklares, og der skal vedtages en lokalplan, der gør det muligt at omdanne parkeringspladsen til en park. Om alt går vel kan parken udføres fra omkring medio 2021. De andre dele af projektet vil kommunen nu bl.a. søge forskellige fonde om medfinansiering til.   

Baggrunden, for at Odder Kommune har søgt om tilskud fra Realdania, er, at Odder Byråd har besluttet, at kommunen skal have en byudviklingsstrategi. I foråret 2018 blev der igangsat et projekt i samarbejde med og støtte fra Realdania, hvor en bred gruppe af aktører blev inddraget i et bymidteforum.

Bymidteforum har gennemført en række projekter i 2018, og de erfaringer skal danne grundlag for byudviklingsstrategien. Bymidteforum består af engagerede borgere og andre bymidteaktører i Odder Kommune.    Formålet med byudviklingsstrategien er at sikre og udvikle Odder som en attraktiv hovedby, der byder på handels- og kulturliv, og at byen bliver ved med at være et sted hvor folk gerne vil mødes. 

Formanden for den politiske følgegruppe til Bymidteforum, Kresten Bjerre (B), glæder sig over støtten fra Realdania.

- Det er lige præcist det her, jeg drømte om og et af de mål, vi har i Bymidteforum. Det viser, hvad vi som kommune kan udrette, når vi samarbejder og laver reel borgerinddragelse, siger han.

Bymidteforum er nedsat af Odder Kommune, er åben for alle borgere, og det er stedet hvor ideer til bymidten udvikles og afprøves.

- Det giver os mulighed for at arbejde videre med at skabe en levende by i Odder, og samtidig er det et skulderklap til alle de frivillige, der er involveret i arbejdet med at udvikle byen i bymidteforum, siger Kresten Bjerre.

Byrådet har afsat 10 mio. i perioden 2019-2021 til udvikling af Odder bymidte. Byudviklingsstrategien bliver politisk behandlet inden sommerferien.  

Om Hovedbyer på forkant

En hovedby er defineret som den eller de større byer i en kommune, som kommunen vurderer kan trække en udvikling i et større området. Blandt de udfordringer, som hovedbyerne i yderområderne - og yderområderne som helhed - står over for, er en ændret demografi med mange ældre borgere, nye erhvervsstrukturer hvor traditionelle erhverv forsvinder, ændrede indkøbsmønstre og mulighed for nye placeringer af detailhandlen uden for bymidten. Derfor er der mange steder brug for en ny strategi for bymidten.

Realdanias indsats Hovedbyer på forkant lægger sig i forlængelse af kampagnen På Forkant, som var et samarbejde mellem Erhvervsministeriet, KL og Realdania, og som hjalp 25 kommuner i yderområderne med at lave langsigtede strategiske udviklingsplaner. Flere af kommunerne i På Forkant arbejdede netop med at sætte fokus på en eller flere hovedbyer i kommunen.

Realdania har afsat i alt 73 mio. kr. til kampagnen Hovedbyer på forkant. 

Læs mere om kampagnen Hovedbyer på forkant på www.realdania.dk/tema/hovedbyer

Læs mere om Bymidteforum.