Ny Plan for forvaltning af grøftekanter

26-08-2019

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget har vedtaget ”Plan for forvaltning af grøftekanter i Odder Kommune”.

Planen afløser den tidligere praksis for slåning af grøftekanter, og skal bidrage til at øge biodiversiteten i grøftekanterne under hensyntagen til trafiksikkerhed og vejvedligehold.

En række tiltag skal bidrage til at skabe bedre forhold for de vilde dyr og planter i grøftekanten. Som noget nyt vil der udpeges arealer ved rastepladser og oversigtsarealer, hvor der først slås sent efterår. Effekten af fjernelse af det afklippede materiale undersøges på tre korte forsøgstrækninger og i forbindelse med anlægsarbejder, som berører grøftekanter, udføres forsøg med afskrælning af muld og udvikling af grøftekantsvegetation ved naturlig indvandring af arter.

Planen beskriver, lige som den tidligere praksis, hvorledes private lodsejere må slå grøftekanterne ud for deres ejendomme. Det vil ikke længere være muligt at søge om dispensation til at slå ved erhverv i det åbne land, da dette er i strid med ønsket om at fremme biodiversiteten i Odder Kommune. Det er dog muligt at anmode kommunen om at slå grøftekanter langs frøgræsmarker og ved udbredte forekomster af gold hejre efter faglig anvisning.