Bymidteprojekter blev modtaget med begejstring

24-01-2019

Mange var mødt op, da bymidteforum blev præsenteret for et udkast til en byudviklingsstrategi.

Onsdag den 16. januar blev Bymidteforum præsenteret for et udkast til en byudviklingsstrategi. Der var mødt 30 frem, og en god stemning med stor opbakning til forslagene til kommende projekter i bymidten.

De første projekter er bl.a. tre anlægsprojekter, der skal forstås som et samlet ”åbningstræk”.

De tre projekter drejer sig om Rådhusparkeringen, Torvet og Aabygade. Formålet er bl.a. at gøre byen mere grøn, få folk til at opholde sig mere i bymidten, og forbinde byen fra Kvickly til Torvet på en ny måde.

Ifølge udkastet til byudviklingsstrategien er der mulighed for, at Torvet og Aabygade kan anlægges sidst i 2020, og at Folkeparken ved Rådhusparkeringen kan udføres i 2021-22.

Inden mødet i Bymidteforum havde Byrådet fået præsenteret idéen om de 3 projekter på et temamøde, hvor politikerne udtrykte begejstring for planerne.

Når byudviklingsstrategien er endeligt vedtaget af Byrådet - formentligt i foråret 2019 - skal arbejdet med forundersøgelser og lokalplanlægning begynde.

- Det er en kompliceret proces, og der er mange skridt endnu, før vi ved præcis, hvor det ender. Vi er glade for, at Byrådet bakker op om planerne, og siger god for at vi kan arbejde videre med det, siger projektleder Louise Holmegaard fra Odder Kommune.

På mødet blev også drøftet en ny model for at organisere Bymidteforum.

Næste skridt er, at Odder Kommune ansøger Realdania om støtte til åbningstrækket med de tre projekter. Byrådet har afsat 10 mio. til og med 2021, og Realdania søges om et tilsvarende beløb.

I løbet af 2019 planlægges forskellige arrangementer i forbindelse med byudviklingsstrategien, bl.a. på Torvet. Der skal dog først søges penge til disse.

Det er stadig muligt at blive medlem af Bymidteforum, der arbejder med strategien. Skriv en mail til louise.holmegaard@odder.dk, hvis du vil være med og høre mere.

Til foråret vil Odder Kommune også tilbyde medlemmerne af Bymidteforum en workshop om kommunikation. Tilmeldingsinformation til workshoppen følger snarest muligt.