Mere biodiversitet i Odder

03-06-2019

Fælles Drift & Service udvælger grønne arealer rundt om i kommunen, som får lov til at ligge urørt.

Som led i kommunens ønske om mere biodiversitet i Odder, udvælger Fælles Drift & Service seks forsøgsområder. 

Her får græs og urter for lov at gro og sætte blomst, hvilket sikrer mad og skjulesteder for vores små dyr og insekter. 

Disse arealer med "naturgræs" dækker tilsammen ca. 38.800 m2, og ejet af Odder Kommune. Der vil løbende blive ført tilsyn, så vi kan suge erfaringerne til os.

Biodiversitet i området tæt på Odder Museum Det er områder som fx dette tæt på museet, der er udvalgt. Vi forventer ikke det vilde blomsterflor de første år, men lader naturen gå sin gang.

Der bliver skiltet i de områder, det drejer sig om.

Har du et råd eller forslag?
Hvis du har råd eller forslag, hører vi meget gerne fra dig på på e-mail faellesdriftogservice@odder.dk eller teknikogmiljoe@odder.dk