Hvad sker der på Torvet?

29-05-2019

Samtalesaloner, kulturworkshops og debatter. Det er noget af det, man kan opleve på Torvet i Odder Kommune.

Henover sommeren tilføjer Odder Kommune gradvist flere ting til indretningen af Torvets nordlige del.

Der kommer bl.a.
• et bordfodboldspil,
• en plakatsøjle, hvor borgerne kan opsætte plakater for kommende arrangementer på Torvet og Centralhotellet
• siddeplinte, så flere kan tage et hvil mellem indkøbene eller bruge Torvet som mødested
• legehuse og sandkasser

Indretningen er en del af årets afprøvning, der handler om at gøre Torvet til et mere attraktivt mødested, hvor markeds- og cafélivet bedre kan udfolde sig.

I løbet af sensommeren etablerer Odder Kommune hæve-sænke-pullerter omkring Torvet.

De berørte lodsejere og beboere orienteres særskilt i forhold til etablering af hæve-sænke-pullerter.

Der evalueres løbende på tiltagene i tæt dialog med handelsstandsforeningen Køb Odder og Bymidteforum.

I 2020 indrettes også den sydlige del af Torvet med elementer, der skal indbyde til ophold og leg. Dermed afprøves det i en senere periode, om nedlæggelse af parkeringspladserne på den sydlige del af Torvet kan erstattes med opholdsmuligheder, der gør det mere attraktivt at besøge Torvet.

Har du en idé til en aktivitet, eller vil du gerne selv arrangere en sammenkomst med offentlig adgang, skal du skrive en mail til louise.holmegaard@odder.dk

Byudvikling

Aktiviteterne er en del af den byudviklingsstrategi for Odder Bymidte som Odder byråd har vedtaget. I strategiens handlingskatalog er aktiviteter på Torvet højt prioriteret.

Læs byudviklingsstrategien.