Hvilke arrangementer vil du gerne kunne opleve på Torvet?

29-05-2019

Vi vil gerne høre dine forslag til borgeraktiviteter på Torvet.

Byrådet ønsker, at alle borgere kan få mulighed for at realisere forskellige sociale og kulturelle aktiviteter, som støtter op om Torvet som et attraktivt og levende byrum - byens hjerte. Derfor indkalder vi hermed forslag til aktiviteter.

Forslagen indsendes på mail til louise.holmegaard@odder.dk og mærkes ”Forslag til aktivitet på Torvet”

FORLÆNGET FRIST: Sidste frist for indsendelse af forslag er: Fredag d. 21. juni 2019

Forslagene skal svare på følgende punkter: 

 • Forslagsstiller og beskrivelse af hvem, der udfører aktiviteten
  Aktiviteterne skal kunne realiseres af forslagsstillerne og frivillige i Bymidteforum. 
 • Beskrivelse af aktivitet
  Hvad skal der foregå? 
 • Tidsplan
  Hvornår skal det foregå – og skal aktiviteten evt. gentages? 
 • Målgruppe for aktiviteten
  Hvem forventes at deltage i arrangementet?
 • Er der behov for økonomisk støtte til at gennemføre aktiviteten?
  Der er afsat en samlet ramme på i alt 50.000 kr. til at støtte afholdelsen af de borgerdrevne aktiviteter på Torvet i 2019.

Odder Byråd vedtog byudviklingsstrategien for Odder bymidte på mødet d. 20. maj. I strategiens handlingskatalog er aktiviteter på Torvet højt prioriteret.

Læs byudviklingsstrategien.