Skolebørn planter børne-skov i Odder

26-09-2019

Skolebørn skal plante børnenes skov i Odder – for naturen, biodiversiteten og klimaet. Skovplantningen foregår tirsdag den 8. oktober.

TV2 har sammen med Danmarks Naturfredningsforening for nylig haft en TV-indsamling med titlen – ”Danmark planter træer”. Formålet var gennem denne indsamling at gøre en forskel for klimaet. Målet, som blev nået, var at plante en million træer! – og Odder Kommune er netop en af de kommuner, der har meldt sig til at plante træer.

Klimabevidsthed
Klimabevidstheden er meget stor blandt børn og unge. Hvilket ikke mindst kommer til udtryk hos skolebørn der skolestrejker – FridaysForFurture- for netop at være med til at deltage i klimademonstration.
Over hele kloden har skolebørn vist deres bekymring for vor fælles klodes fremtid.

Biologisk mangfoldighed
I Odder Kommune har naturvejledningen på Odder Museum i samarbejde med kommunens skoler udarbejdet undervisningsmaterialet Byens Natur. Her har det især været naturens mangfoldighed, biodiversiteten, der har været omdrejningspunktet. Forskellige naturområdet bliver undersøgt for
at finde ud af, hvor mange forskellige dyr og planter der fx findes i skolegården, i den nærliggende skov og ved vandhullet. Dette naturligvis udført i biologisk børnehøjde. Sammenligningen viser store forskelle og har mundet ud i et ønske om at gøre noget for naturen – her kom skovplantningen ind!!!

For klimaet og biodiversiteten
Odder by har en Hundeskov, og bestyrelsen bag Hundeskoven har længe ønsket at få plantet mere skov i Hundeskoven. Hundeskoven fremstår for det meste som græsmark, og man vil gerne have mere bevoksning.

Naturvejlederen kontaktede derfor Odder Kommune, om man ikke her kunne forene nogle ønsker: Skolebørn der ville gøre noget for naturen og hundefolk, der gerne ville have mere skov i deres hundeskov – og her er Odder Kommune en god kommune og bevilligede midler fra Bæredygtighedspuljen
i det kommunale budget – så naturvejlederen, skolebørnene og hundefolkene er glade!

Så i Odder får børn lov til at gøre noget for naturen – for klimaet og biodiversiteten - de får lov til at handle!

Der plantes børne-skov
Tirsdag den 8. oktober kl. 9 – 14 vil næsten 150 skolebørn fra de tre byskoler i Odder: Parkvejens Skole,
Vestskolen afdeling Vestermarken og Vestskolen afdeling Skovbakken plante tre børneskove i Hundeskoven. En stor græsmark er pløjet og harvet, inddelt i tre separate områder, 2000 træer og buske
ligger klar til at blive plantet, og folk fra kommunen, naturvejlederen og engagerede lærere står klar med de mange glade børn. Så kom bare forbi og se det fantastiske syn på dagen.

Der vil også være boller, juice og æbler til de arbejdende og nok sultne børn.

Borgmester Uffe Jensen står for indvielsen af de tre børneskove kl. 14.

Praktisk info:
Hundeskoven: Højvænget 103, 8300 Odder
Der plantes: kl. 9-14
Indvielse: kl. 14