Borgerpanelet kom med idéer til Folkeparkens udformning

23-04-2020

Det nye borgerpanel ønsker sig en grøn park, der kan byde på noget nyt og andet end de øvrige bymiljøer.

Et bredt sammensat borgerpanel mødtes med projektgruppen fredag d. 17. april på den digitale mødeplatform Zoom. Deltagerne i Borgerpanelet er i aldersgruppen 14-72 år, og der er både erfarne og nye folk med i forhold til bymidteudviklingsarbejdet.

Formålet med Borgerpanelets møde var at give input til et konkurrenceprogram, som dystende arkitektfirmaer senere skal bruge som udgangspunkt for formgivning af parken. Konkurrenceforløbet skal igangsættes af Byrådet på møde d. 11. maj, og hele processen støttes af Realdania.

Før mødet havde borgerne haft mulighed for at deltage i en spørgeskemaundersøgelse, der bl.a. skulle give feed-back ift. målgrupper, parkens vigtigste funktioner, samt hvilke elementer, deltagerne ønsker bevaret og hvad de gerne vil have ændret i det kommende parkanlæg.

Du kan se spørgeskemaundersøgelsen fra før mødet og borgernes fokus-ord fra afslutningen af mødet her.

Fredagsmødet gav anledning til gode snakke, opklarende spørgsmål og idéudveksling. Udvalgte pointer er bl.a. 

  • ophold” – parken skal være et grønt sted, hvor man – og mange – vil slå sig ned,
  • ”diffentiering” – Folkeparken er et af flere byrum i Odder – og de skal ikke kunne det samme, og
  • "en levende park” – parken skal kunne rumme forskellige målgrupper og aktiviteter hen over døgnet og året.

Resultaterne skal sammenfattes i konkurrenceprogrammet, og hvis Byrådet igangsætter konkurrencen midt i maj, vil Borgerpanelet blive inviteret til et kick-off-arrangement i starten af juni sammen med de dystende arkitektfirmaer.