Naturplejeprojekt på Blæsbjerg

01-04-2020

Odder Kommune har startet et spændende naturplejeprojekt på et kommunalt ejet naturareal på Blæsbjerg ved Ballevej.

Arealet består af vandhul, eng og overdrev, der er naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. De lysåbne naturtyper som eng og overdrev er afhængige af pleje for at bevare og udvikle naturindholdet.

Græsning og især helårsgræsning er en fremragende plejemetode til disse arealer, da det ikke blot holder arealerne lysåbne. Men det forbedrer også fødegrundlaget for mange forskellige insekter, der lever på møg og fungerer som mad for rovinsekter, fugle og pattedyr.

Helårsgræsning sikrer, at der er mad året rundt til de mange organismer, og er derfor særlig god når målet er at fremme biodiversiteten.

Derfor har kommunen i samarbejde med en lokal borger igangsat et projekt med helårsgræsning med islænderheste på Blæsbjerg, som ligger på toppen af Ballevej, når man kører er ud af Odder By.

Islandsk hest vinter græsser

Områdets rekreative værdi vil også blive forbedret, idet der etableres en trampesti syd for folden, som forbinder Ballevej med Bondesvadvej.

Her kan man læse mere om naturplejeprojektet på Blæsbjerg.

Kommunens pulje til Bæredygtig Kommune har bl.a. gjort det muligt at realisere dette projekt samt et andet naturplejeprojekt med helårsgræsning i den gamle grusgrav ved Sondrup.