Klimaudvalg er klar til at trække i arbejdstøjet

05-02-2020

Odder Kommunes nye klimaudvalg er klar til at holde det første møde og søger tre unge medlemmer.

Ambitionerne er høje og entusiasmen er stor hos Kresten Bjerre, formand for Odder Kommunes nye Klimaudvalg. Klimaudvalget skal arbejde for, at Odder Kommune kommer til at kunne leve op til Klimalovens målsætning og sikre en bæredygtig og grøn omstilling. Udvalget skal komme med forslag og initiativer til dette.

- Nu trækker Odder Kommune i den grønne førertrøje. Klimaudvalget skal arbejde for, at Odder Kommune lever op til Klimaloven, hvor vi skal reducere udledningen af C02 med 70 pct. Samtidig skal vi leve op til Paris-aftalen om, at vi ikke skal have en større temperaturstigning end 1,5 grader, siger Kresten Bjerre (R).

Medlemmer fra erhvervsliv og organisationer

Udover Kresten Bjerre er også byrådsmedlemmerne Martin Mikkelsen (C)  og Ditte-Marie Thejsen (Ø) med i udvalget. I øjeblikket er de ved at finde resten af medlemmerne til udvalget, der bliver bredt repræsenteret af erhvervslivet, forsyningsselskaberne, RenoSyd, de grønne organisationer, skolerne med flere. Desuden skal udvalget bestå af tre unge mellem 13 og 18 år, som udvalget lige nu søger efter.

Søger unge til udvalget

- Vi har bemærket de unges engagement i klimasagen bla. med Fridays For Future. Derfor vil vi meget gerne have nogle unge mennesker med i udvalget, så vi også sikrer, at fremtidens stemmer bliver hørt, siger Kresten Bjerre.

Hvis du er mellem 13 og 18 år, bor i Odder Kommune og har lyst til at være med, kan du sende en ansøgning til Inger.Rasmussen@odder.dk, senest den 20 februar. Derefter udvælger klimaudvalget tre ansøgere.

Klimaudvalget er et såkaldt § 17,4 udvalg, der blev nedsat i forbindelse med budgettet for 2020. Udvalget er forankret i Miljø, Teknik og Klimaudvalget. Udvalget holdet det første møde den 12. marts 2020. 

Fakta om Klimaudvalget

Odder byråd har besluttet, at der skal sammensættes et midlertidigt klimaudvalg. Klimaudvalget har til opgave at sætte Odder Kommune i stand til at tage markante skridt frem mod, at Odder Kommune på sigt kan reducere CO2-udledningerne, leve op til en bæredygtig udvikling og sætte mål for den grønne omstilling i Odder Kommune.

Klimaudvalget skal endvidere understøtte Miljø-, Teknik- og Klimaudvalgets arbejde med at sikre udmøntningen af de indsatser, der er angivet under overskriften "Grøn og klimavenlig kommune" i "Politik for det gode liv" i Odder Kommunes udviklingsplan 2018 - 2022, herunder:

  • Udarbejde strategi for grøn omstilling
  • Definere og opstille mål for en grøn kommune
  • Understøtte bæredygtigt forbrug og ressourceudnyttelse
  • Sikre kommunens biodiversitet
  • Sikre det rene drikkevand i kommunen

Klimaudvalget er politisk forankret i Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget.

Klimaudvalget skal tillige komme med forslag til, hvordan Byrådet kan arbejde med FN's verdensmål, med særligt fokus på:

  • Mål 11 "Bæredygtige byer og lokalsamfund"
  • Mål 12 "Ansvarlig forbrug og produktion"
  • Mål 13 "Klimaindsats"

Udvalget skal bestå af 15 medlemmer fra byråd, erhvervsliv, forsyningsselskaber, de grønne organisationer og ungdommen.