Hør løvfrøen i de nye boligområder i Odder Vest

03-06-2020

I Odder Vest kan man for tiden høre et kor af kvækkende løvfrøer i vandhuller og regnvandsbassiner.

Frøen  bevæger sig om foråret ned til vandhullerne for at yngle. Når vandtemperaturen er mindst 14 grader, sidder hannerne i vandoverfladen om aftenen og natten og danner kor, hvor de kvækker om kap for at tiltrække hunnerne.

Deres vedvarende og ru kvækken lyder som "rak-rak-rak-rak" eller "kræk-kræk-kræk-kræk". På 5 meters afstand kan et stort kor på 100-300 hanner kvække ved en lydstyrke på 71-79 dB, mindre kor 55-70 dB.

Hannen har en veludviklet kvækkepose på struben, som danner en løs hudfold på struben, når den ikke kvækker. Dette ses på fotoet.

Når selve parringstiden er overstået, fortsætter hannerne med territorial kvækkeaktivitet oppe fra vegetationen. Her kvækker de mere kortvarigt og mindre kraftfuldt, og der er normalt ikke så mange hanner involveret.

Løvfrøen der optræder på habitatdirektivets bilag IV, er særligt beskyttet.

Hør løvfrøen kvække i Odder Vestby

Billede fra video med løvfrøen Videoen går til Youtube