Arkitektkonkurrence om Folkeparken

14-05-2020

3 arkitektfirmaer er udpeget til at udarbejde konkurrenceforslag til Folkeparken i Odder bymidte.

Byrådet besluttede på mødet d. 11. maj at igangsætte et konkurrenceforløb, som skal give forslag til udformning af en kommende bypark. Folkeparken er det første af tre større anlægsprojekter, der er prioriteret i udviklingsstrategien for Odder bymidte. Formålet med parkanlægget er at skabe et attraktivt og rekreativt grønt byrum, der forbinder Kvickly-området med Rosensgade, og desuden skaber nye anledninger til at besøge bymidten. Udviklingsstrategien, konkurrencen og selve anlægget af Folkeparken støttes af Realdania. 

De tre landskabsarkitektfirmaer som er udpeget til at deltage i konkurrencen om Folkeparken er:

  • LABLAND
  • Skaarup Landskab
  • BOGL

De tre teams er udpeget gennem ansøgningsmateriale og en forudgående interviewrunde, og udmærker sig hver især med forskellige arkitektfaglige tilgange til landskabsdesign.

”Det er et spændende felt af konkurrencedeltagere, og jeg glæder mig til at se deres bud på Folkeparken. Deltagerne laver inspirerende landskabsarkitektur, og i interviewrunden har de vist en forståelse for de udfordringer, Odder by står overfor. Konkurrencen skal give nogle samlede løsningsforslag, som kan bære den succesfulde afprøvning af Folkeparken videre til realisering” , siger byrådsmedlem Kresten Bjerre, (R), formand for den politiske styregruppe for byudviklingsstrategien.

Grundlaget for konkurrencen er dels det store forudgående arbejde med udviklingsstrategien for Odder bymidte, og dels et specifikt konkurrenceprogram, der oplister de konkrete forudsætninger og krav til konkurrencematerialet. Her indgår bl.a. den netop vedtagne parkeringsstrategi og input fra Borgerpanelet.

Konkurrencen igangsættes ultimo maj, og det forventes, at bedømmelsesudvalget kan udpege det vindende forslag til Folkeparken ved udgangen af august. Bedømmelsesudvalget består af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, projektchef Björn Emil Härtel Jensen fra Realdania og en fagdommer fra Akademisk Arkitektforening. Konkurrencesekretær Peter Frost-Møller fra CFBO bistår forvaltningen som rådgiver.

Når bedømmelsesudvalget har udpeget det vindende team, skal Byrådet godkende vinderforslaget og kan dermed forhåbentlig igangsætte den videre bearbejdning. De efterfølgende faser indebærer bl.a. projektering og lokalplanlægning, inden en ny park kan anlægges i 2021-2022.