Fri passage giver flere ørreder i Odder Å

18-09-2020

For to år siden blev spærringer fra fire gamle vandmøller fjernet i Odder Å, for at give fri passage for gydende havørreder. DTU Aqua har nu målt fremgang i tæthed af ørredyngel.

Projektet blev udført som led i de statslige vandområdeplaner, for at sikre fri passage for bl.a. ørreder. Odder Å er et af de vigtige gydevandløb i Århusbugten for havørreder, der vandrer fra havet til egnede gydepladser i vandløb for at formere sig.

Fjernelse af spærringerne har betydet, at ørrederne har fået fri passage til at vandre cirka 19 km længere op i Odder Å systemet, med nye egnede lokaliteter til at formere sig.

Fremgang i tæthed af ørredyngel

DTU Aqua har efter fjernelse af spærringerne i deres bestandsanalyser, målt en imponerende fremgang i tæthed af ørredyngel i Odder Å. På trods af de imponerende tal er der stadig masser af potentielle for vandløbsforbedringer i det øvrige Odder Å-system med de forskellige sidevandløb. Man kan fx udlægge gydegrus og skjulesten, håndtere materialevandring, fjerne øvrige spærringer og genskabe af varierede fysiske forhold i vandløb.

Aldrig udsat ørreder i Odder Å

Stammen af vildhavørreder i Odder Å er aldrig blevet genetisk blandet med udsætningsfisk, fordi der aldrig er sat ørreder ud i Odder Å. Det betyder, at der er en oprindelig bestand af ørreder i Odder Å. Det er modsat mange øvrige vandløb i Danmark, hvor vilde bestande er blevet genetisk forurenede af dambrugsørreder.

Både dyr og mennesker har fået noget ud af projektet

Se hvor fint arealet langs åen ved Fillerup er blevet med græs, shelter og ny træbro over åen:

Fillerup shelter
Videoen afspilles på Youtube

Du kan læse mere om projekt Spærringer i Odder Å her.