Biodiversitet på Højvænget

27-08-2021

Et bed på Højvænget i Odder er godt for biodiversiteten i området.

Beboerne på Højvænget (137-143) anlagde i foråret et bed til gavn for biodiversiteten. Bedet er fyldt med blomster som sommerfugle, bier og andre insekter har fundet føde i gennem sommeren. Med efteråret bankende på døren er det tid til at høste årets frø. Beboerne har derfor inviteret områdets naboer til at komme forbi og indsamle nogle frø, så den lystige summen kan sprede sig til hele Højvænget og Pilevænget.

Biodiversitetsbedet er opstartet gennem en ansøgning til kommunes pulje til biodiversitet, hvor de fik penge til at forvilde deres fællesarealer. Anlæggelsen af bedet med stendynger, insekthotel, vand og den efterfølgende pleje stod ansøgerne selv for. Puljen er stadig åben med mulighed for at søge midler, så det gode initiativ kan sprede sig til andre grundejerforening, lokalråd og lignende. Så det er bare at komme i gang, hvis du vil give insekterne bedre forhold næste sommer!