Geder hjælper tudser på Tunø

23-08-2021

Tre geder skal være med til at gøre livet lettere for en sjælden tudse, som lever på Tunø.

Tunø har i løbet af sommeren fået nye beboere på Tunø; tre Boer geder er flyttet ind på et naturareal på Tunø Hovedgade, hvor de med deres græsning skal sikre, at en engen og vandhul holdes lysåbent. Gederne bidrager således til at sikre gode yngleområder for grønbroget tudse, der findes på Tunø. På billedet ses de tre geder sammen med dyreholder Bue Bredsdorff.  

Grønbroget tudse er en bilag IV-art, og er således en særlig beskyttelseskrævende art. Den er relativt sjælden i Danmark, hvor den levet tæt på kysten i små lavvandede vandhuller. Tunø er det eneste levested for grønbroget tudse i Odder Kommune.

Grønbroget tudse