Byrådssalen skifter navn

08-12-2021

Fremover kommer Byrådssalen på rådhuset til at hedde Rådhussalen.

På mødet i april besluttede byrådet at man fremover vil kalde sig for kommunalbestyrelse. Det skete på forslag fra Enhedslisten, som mente at betegnelsen ”byråd” er med til at skabe signalforvirring og give det indtryk, at Odder by har særstatus i kommunen. Det var hele byrådet enige i, og beslutningen blev derfor vedtaget og træder i kraft 1. januar.

I forlængelse af det skifter salen, hvor kommunalbestyrelsen navn. Den har indtil nu heddet Byrådssalen, men den skifter navn til Rådhussalen. Navneskiftet er allerede trådt i kraft, så det er klar til at den nye kommunalbestyrelse skal holde møder i det nye år.