Gratis økologisk omlægningstjek i Odder Kommune

24-02-2021

Odder Kommune tilbyder i samarbejde med Økologisk Landsforening gratis omlægningstjek til landmænd i kommunen som del af Klimakommune Plus-projektet.

Odder Kommune blev i 2020 optaget som Jyllands første Klimakommune Plus, som er et initiativ under Danmarks Naturfredningsforening. Øget økologisk produktion er én af flere indsatser under Klimakommune Plus. For at styrke omlægningen til økologisk landbrug vil Odder Kommune i samarbejde med Økologisk Landsforening tilbyde gratis, uforpligtigende omlægningstjek til landmænd, der ikke allerede er økologiske.

“Interessen for økologiske produkter vokser, og for mange landmænd kan det måske have en interesse at få undersøgt mulighederne for at omlægge sin bedrift til økologi. Det vil vi gerne støtte op om i Odder kommune. Øget økologisk drift harmonerer med en af målsætningerne i konceptet Klimakommune plus og den grønne omstilling generelt, - en målsætning som Odder kommune har besluttet, at undersøge mulighederne for at opfylde, - med en forventet udvidelse af det lokale udbud og forbrug af økologiske produkter i fremtiden, håber vi, at tilbuddet om et økologisk omlægningstjek vil blive hilst velkommen hos kommunens landmænd.” siger Ole Lyngby Pedersen - formand for Miljø, Teknik og Klima udvalget i Odder Kommune.

Danskernes forbrug af økologiske varer er stigende

”Over 12 % af danskernes fødevareindkøb er økologiske, og stadig flere prioriterer, at det er danskproduceret. Vi har derfor brug for økologiske producenter inden for alle produktions-grene. Det gælder både de store og de små. De, som producerer til videre forarbejdning og afsætning, samt de, som selv varetager det hele fra jord til bord,” fortæller Jens Peter Hermansen, der er projektleder i Økologisk Landsforening.

En anledning til at afsøge nye muligheder

Det er Økologisk Landsforening, der foretager omlægningstjekkene, der er betalt af Fonden for Økologisk Jordbrug. Et omlægningstjek består i et besøg af en landbrugsfaglig økologi-konsulent, som sammen med landmanden gennemgår gårdens produktions- og afsætnings-potentiale i en økologisk version.

”Omlægningstjekket giver den enkelte landmand, gartner eller frugtavler et overblik over, hvad en omlægning til økologisk produktion vil betyde på den konkrete ejendom. Nogle går i gang med det samme, og andre har økologi med i tankerne fremadrettet. Samtidig er det en anledning til at afsøge muligheder, når landmanden planlægger bedriftens fremtid,” forklarer Jens Peter Hermansen.

Ejere af landbrug og gartnerier over 2 hektar vil modtage brev med tilbuddet i deres e-boks. Økologisk Landsforening vil senere følge op med telefonisk kontakt.