Centralhotellet får ny ejer

01-06-2021

Kim Uno Mogensen overtager Centralhotellet i Odder.

Den nu tidligere ejer af Centralhotellet og direktør for koncernen Danish Management Group A/S Frantz Longhi udtaler i den forbindelse:

- Vi har i vores koncern været rigtig glade for det mangeårige ejerskab af den smukke og fredede Centralhotellet - ejendom midt i Odder.

Især er vi glade for i over knap to år at have fået etableret et rigtig godt samarbejde med Odder Kommune og Realdania om ejendommens mulige fremtidige anvendelse til gavn for byens borgere. Ejendommen har efter min opfattelse potentiale til at blive et stort aktiv for byens borgere med mange borgeraktiviteter placeret på det centrale torv i Odder by, som så mange i Odder har gode minder fra.

Vi har i vores ejertid næsten ugentligt modtaget henvendelser fra borgere i Odder med spændende ideer til anvendelse af ejendommen. Det viser den store veneration og interesse, der er i byen for netop denne ejendom.

Desværre har Corona udsat hele dette udviklingsarbejde om ejendommens fremtidige anvendelse. Vi måtte derfor erkende, at der nok ville gå nogen tid endnu, før alle disse overvejelser og muligheder samt evt. afprøvninger af nye aktiviteter kunne afsluttes sammen med Kommunen og Realdania. Da vi har mange andre projekter i koncernen, har vi derfor besluttet i stedet, at sælge ejendommen til en driftig lokal Odder-borger, som, hvis han ønsker det, kan tage disse muligheder og overvejelser videre med kommunen og Realdania. Men det vil naturligvis nu være 100% op til den nye ejer at beslutte.

Vi er glade for, at det er en lokal Odder borger som overtager. Da vi fik henvendelsen fra Kim Uno Mogensen fra Odder, syntes vi, det var det rette tidspunkt at sælge på og et godt match for byen og ejendommen. Vi har i koncernen mange projekter - men vi vil med helt særlig interesse fortsat følge den fremtidige udvikling af "Centralhotellet".

Vi ønsker derfor både den nye ejer Kim Uno Mogensen og Odder by og Kommune held og lykke med overvejelserne om den fremtidige anvendelse af ejendommen til fælles glæde slutter Frantz Longhi.

Borgmester ser frem til samarbejde

Borgmester Uffe Jensen udtaler i den forbindelse:

- Jeg glæder mig til at tage i mod den nye ejer af Centralhotellet og ser frem til et godt samarbejde om Odder bymidte.