Nyt naturplejeprojekt ved Rævs Å

03-06-2021

Odder Kommune har opstartet et nyt græsningsprojekt syd for Rørthvej langs Rævs Å.

Arealet består af et lille moseareal på ca. 0,5 ha og en bred bræmme langs åen på ca. 2.7 ha, der er udpeget som lavbundsareal og potentiel natur.

De græssende kreaturer vil bidrage til, at arealet inden for folden udvikles til værdifuld natur. Dette vil sammen med andre naturplejeprojekter bidrage til at nå biodiversitetsplanens mål om at øge naturarealet i Odder Kommune.

Dyreholder er Morten Laursen, som i denne uge satte koen Snehvide og 4 kalve ud på arealet.

 

Snehvide med hendes fire kalve

Snehvide med de fire kalve. Billedet er taget af Rebekka Sejr Ottesen