Støt biodiversiteten med gratis frø

31-05-2021

Skab mere biodiversitet ved at plante frø i din have eller på jeres fællesarealer.

Øget biodiversitet er godt for alle og smukt at se på. Flere og varierede blomster øger vilkårene for insekterne, som giver fødegrundlag for fugle, padder og pattedyr, og lang blomstring er godt for sommerfugle og bier, men kræver varierede blomster og planter.

Derfor har Odder Jagtforening og Odder Kommune skaffet nogle frøblandinger til dig, hvis du har lidt jord til rådighed og vil hjælpe naturen. Det bliver i første omgang primært jægere, der kan få udleveret blandingerne til Trofæaften 10. juni og Jagtforeningens generalforsamling den 17. juni. Fordi det er Jagtforeningen, der står for at uddele blandingerne, er de mest velegnede til haver på landet, da de tiltrækker råvildt. Der bliver dog også lavet nogle mindre poser til private, som kan sprede dem i deres haver.

Det drejer sig om poser af et mix af Pollen og Nektarblanding, Landmandens Blomsterblanding, Bestøver Brak samt Helårsmix til hjortevildt og poserne kan hentes efter aftale med Poul-Arne Nielsen i Amstrup. Poul-Arne vil også gerne vise rundt på sin grund, hvor han har arbejdet meget med biodiversitet. Han kan kontaktes på 40 44 19 45, og udleveringen af frøblandingerne sker efter ”først til mølle”-princippet.