Biodiversiteten i fokus i Odder

29-03-2021

En ny, stor biodiversitetsplan skal gøre livet lettere for naturen i Odder Kommune.

Biodiversitet handler om variationen af dyr, planter, bakterier og svampe i naturen, og den variation er trængt mange steder i dag. En lang række vilde planter og dyr der tidligere var almindelige i Danmark er i tilbagegang. I Odder Kommune vedtog vi den 25. januar en ny, stor biodiversitetsplan, som skal give bedre vilkår for naturen i kommunen.

”Biodiversitetsplanen er et værktøj for både os som kommune og for borgerne. Som kommune kan vi bruge den til at sikre at vi bevarer, udvikler og genskaber den vilde natur, og borgerne og virksomheder kan bruge den til at finde viden og inspiration til arbejdet med biodiversitet i deres egen have,” siger Casper Grønborg, der er Teknisk Chef i Odder Kommune.

Ud over biodiversitetsplanen har Odder Kommunes Miljø-, Teknik og Klimaudvalg også for nylig nikket til at kommunen slutter sig til kampagnen Vild Kommune, som er en dyst om at blive Danmarks vildeste kommune. For nylig er der landet en undersøgelse fra Dansk Naturfredningsforening og Aarhus Universitet, der placerer Odder som nummer 82 ud af 98 kommuner i forhold til det såkaldte naturkapitalindeks. Indekset måler især vilkårene for de rødlistede arter – altså planter og dyr, der er sjældne og i fare for at for svinde. Og selvom placeringen virker skidt på papiret, så betyder det ikke at naturen er helt forvist fra Odder Kommune. Ser man nærmere på opgørelsen, er naturværdien for de beskyttede naturarealer steget siden sidste opgørelse, og det er positivt.

"Vi har rigtig meget god landbrugsjord i Odder, men det koster os nogle point i forhold til den her analyse. Samtidig er naturværdien for vores skove faldet, og det betyder at der bliver mindre plads til de rødlistede arter. Derfor håber vi at biodiversitetsplanen kan være med til at give naturen endnu mere plads i Odder,” siger Ole Lyngby Pedersen, der er formand for Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget.

Arbejdet med biodiversitetsplanen er allerede gået i gang, og du kan følge med i det via siden her.