Flere græsarealer skal være vilde

25-03-2021

Flere græsarealer i Odder Kommune kommer til at vokse vildt i det nye år.

Onsdag blev der afholdt workshop for de driftsfolk som klipper vores græsplæner. De blev præsenteret for biodiversitetsplanens visioner og målsætninger og sammen blev planen gjort jordnær og konkret. Workshoppen endte med en udpegning af mange nye oplagte græsarealer som, med respekt for brugerne, i år lades gro, hvilket bidrager til at stoppe tilbagegangen af vores dyre- og planteliv. Det er den første målsætning i Odder Kommunes nye biodiversitetsplan.

Denne omfordeling af deres arbejde, bevirker at presset lettes fra højsæsonen og flyttet til det mere rolige efterår, hvor græsset bliver slået ned og fjernet. Hvis der skulle opstå udfordringer med at få det høje græs fjernet, er aftalen at de hellere skal lade det stå til de overvintrende insekter og først fjerne det året efter.

Blandt områderne, der kommer til at gro vildt i år, er:

  • Udvalgte vejstrækninger i Odder: langs Nølevvej, Vestermarken og Vennelundsvej.
  • Græsflader ved Vestermarkskolen, VitaPark, Skovbakken, Gymnasiet og Egholmparken.
  • Fællesarealer i boligkvarterer: Sandageralle, Højvænget, Saloparken og Røddalsminde.
  • Dele af sportspladser i blandt andet Gylling, Hou, Hundslund og Saksild.

Du kan læse mere om Odder Kommunes biodiversitetsplan via linket her.