Program for fornyelse af bymidten vedtaget

09-11-2021

Den kommende fornyelse af Odder Bys bymidte kom et skridt nærmere, da programmet for fornyelsen blev vedtaget mandag.

Snart begynder arbejdet med at forny bymidten i Odder By, hvilket blandt andet kommer til at omfatte den nye folkepark ved rådhuset. Som led i det arbejde er der blevet udarbejdet et program med 14 initiativer til fornyelsen. Det program blev vedtaget på mandagens byrådsmøde med stemmerne 16 for og 2 imod.

Forvaltningens bemærkninger:

Områdefornyelsesprogrammet er initieret af et stærkt ønske om at realisere Udviklingsstrategi for Odder bymidte, som blev vedtaget i 2019.

Odder Byråd har på møder d. 7. december 2020 og 12. april 2021 vedtaget at realisere områdefornyelsen indenfor det afgrænsede område, med de i programmet beskrevne projekter og til den i skemaet beskrevne økonomi. De enkelte delprojekter kan dog skaleres op og ned i økonomi som projektudviklingen skrider frem.

Vedtagelsen skete efter en længere debat, som kan ses via Odder Kommunes web-tv. Det finder du på linket her. Det er punkt 7.

Hele programmet for fornyelsen kan du læse her