140 forslag til klimaindsatsen i Odder Kommune

13-10-2021

Arbejdet med at tilpasse os klimaændringer og reducere i udledningen af CO2 er en dagsorden der er kommet for at blive.Arbejdet med at tilpasse os klimaændringer og reducere i udledningen af CO2 er en dagsorden der er kommet for at blive.

I Odder Kommune er vi i fuld gang med at udarbejde en plan for at tilpasse os klimaforandringer som stigende temperaturer, havvand og nedbørsmængder. Derfor har vi været på rundtur i kommunen og gennemført kampagne på sociale medier for at få input til hvilke indsatser, der kan gennemføres lokalt for at reducere udledningen af CO2.

Kampagnen og rundturen har resulteret i en bruttoliste med 140 foreslåede tiltag der kan bidrage til en lokal reduktion i udledningen af CO2. Odder Kommune skal nu regne på besparelsespotentialet i de enkelte tiltag. Målet er at ende op med en række tiltag, der kan bidrage til at vi lokalt når den nationale målsætning om en 70% reduktion i udledningen af CO” i 2030.

Odder Kommune skal i det nye år vedtage en samlet plan for hvordan vi lokalt vil tilpasse os klimaforandringer med stigende temperatur, havvand og nedbørsmængder. Samtidigt skal vi udpege lokale indsatser, der bidrager til en reduktion i vores lokale udledning af CO2

Mange tak til alle borgere, virksomheder og interesseorganisationer der har bidraget med tid og viden.

Faktaboks:

  • Odder Kommune udledte i 2018 ca. 190.000 tons CO2e.
  • For at leve op til den nationale målsætning forventes Odder Kommune at have reduceret den lokale udledning med ca. 100.000 tons CO2e i 2030.
  • Odder Kommune er en del af det landsdækkende initiativ ”DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark”. Bag initiativet står tænketanken CONCITO og Realdania Du kan læse mere om initiativet her https://realdania.dk/projekter/dk2020.
  • Odder Kommune skal i januar 2022 indsende sin klimaplan til godkendelse hos CONCITO og den internationale organisation C40 Cities.

I Odder Kommune er vi i fuld gang med at udarbejde en plan for at tilpasse os klimaforandringer som stigende temperaturer, havvand og nedbørsmængder. Derfor har vi været på rundtur i kommunen og gennemført kampagne på sociale medier for at få input til hvilke indsatser, der kan gennemføres lokalt for at reducere udledningen af CO2.

Kampagnen og rundturen har resulteret i en bruttoliste med 140 foreslåede tiltag der kan bidrage til en lokal reduktion i udledningen af CO2. Odder Kommune skal nu regne på besparelsespotentialet i de enkelte tiltag. Målet er at ende op med en række tiltag, der kan bidrage til at vi lokalt når den nationale målsætning om en 70% reduktion i udledningen af CO” i 2030.

Odder Kommune skal i det nye år vedtage en samlet plan for hvordan vi lokalt vil tilpasse os klimaforandringer med stigende temperatur, havvand og nedbørsmængder. Samtidigt skal vi udpege lokale indsatser, der bidrager til en reduktion i vores lokale udledning af CO2

Mange tak til alle borgere, virksomheder og interesseorganisationer der har bidraget med tid og viden.

Faktaboks:

  • Odder Kommune udledte i 2018 ca. 190.000 tons CO2e.
  • For at leve op til den nationale målsætning forventes Odder Kommune at have reduceret den lokale udledning med ca. 100.000 tons CO2e i 2030.
  • Odder Kommune er en del af det landsdækkende initiativ ”DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark”. Bag initiativet står tænketanken CONCITO og Realdania Du kan læse mere om initiativet her https://realdania.dk/projekter/dk2020.
  • Odder Kommune skal i januar 2022 indsende sin klimaplan til godkendelse hos CONCITO og den internationale organisation C40 Cities.