Succes med Grønt Partnerskab i Ålstrup

12-10-2021

Indvielsen af Grønt Partnerskab i Ålstrup var en stor succes med ca. 100 fremmødte gæster, heraf mange Ålstrup-borgere, som mødte op i flere generationer.

Efter taler ved frysehuset v.  Elvin Hansen og Holger Lykke-Andersen, begav folk sig ud på stien og samledes ved Fuglekærgård, hvor Inge Jensen fortalte en drabelig historie. Herefter var der forfriskninger til alle.

Naturvejleder Ole Sørensen inviterede børn med ned til oplevelsesrampen ved Fugle Dam, hvor der med stor interesse blev fanget og bestemt vandinsekter. Mange gæster tog hele rundturen på stien, der er på i alt 1,6 km og med fortællinger undervejs.

Grønt Partnerskab i Ålstrup fik i september 2020 støtte fra Nordea-fondens her bor vi –pulje, som gjorde det muligt at realisere projektet.

Siden da er der sket meget i Ålstrup; Gadekæret er blevet oprenset, der er afmærket stiforløb og udarbejdet formidlingsmateriale m.m.

Grønt Partnerskab i Ålstrup. Foto Flemming Nielsen
Foto Flemming Nielsen

Træksti i Ålstrup
Foto Flemming Nielsen

Oplevelsesplatform
Foto Flemming Nielsen