Budgetaftale

14-09-2021

Bred budgetaftale for 2022 på plads

Det blev en budgetaftale med fokus på børn, sundhed og grøn udvikling, som mandag aften blev underskrevet.

Sent mandag aften blev et flertal i byrådet, bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Radikale, SF og Enhedslisten, enige om Odder Kommunes budget for 2021. Det er en aftale, hvor der blandt andet er blevet afsat 4 millioner kroner til forbedrede normeringer i institutioner forud for den national vedtagne strategi, 2,5 millioner til etablering af folkeparken ved rådhuset og 2,5 millioner til at fremme den grønne udvikling i kommunen.

”Det glæder mig, at vi har fået en så bred aftale om årets budget, en aftale som især er god for kommunens børn, for sundheden og for den grønne udvikling. Samtidig vil jeg gerne takke partierne for en god og saglig dialog igennem hele processen,” siger borgmester Uffe Jensen (V).

Borgerforslag bidrog til debat

Især normeringer i institutioner har fyldt meget i forhandlingerne om dette års budgetaftale, blandt andet som følge af et borgerforslag, der blev stillet tidligere på året. De 4 millioner, som Odder Kommune har afsat, skal supplere et beløb som kommer fra regeringens indsats på området. Dermed kan normeringerne efter planen forbedres endnu hurtigere. Derudover er der gjort op med de såkaldte hverdagseffektiviseringer, så besparelserne i budgettet bliver fundet på anden vis.

Det siger partierne

Om budgetaftalen siger partierne:

"En god og ansvarlig aftale med tydelige socialdemokratiske aftryk: vi har afskaffet hverdagseffektiviseringerne. Vi er stolte af den store investering i flere voksne på 0-6 års området og vi løfter de unges muligheder og stemme med budgettilførsel til ungdomsskolen. På klima- og miljøområdet har vi sikret økonomi til mere handling og vi har skabt opbakning til områdefornyelse, så midtbystrategien kan gennemføres over bare fem år, mens oplandet også får en ekstra håndsrækning." Lone Jakobi (A).

"For Venstre var det vigtigt med en bred politisk aftale, hvor alle partier viste økonomisk ansvarlighed. Den aftale har vi nu i hus og med aftalen har skolerne fået arbejdsro, fordi de nu ved, at skolestrukturen ikke er til politisk forhandling. Børneområdet har fået et løft, med flere midler til pædagoger og nye anlæg - det ser vi som en langsigtet investering i forebyggelse og bedre trivsel. Og så sætter vi nu gang i bedre trafiksikkerhed, en midtbyplan i Odder by, klimasikring i blandt andet Hou og meget mere. Alt sammen til gavn for alle kommunens borgere og alt i alt en budgetaftale vi er ret stolte af." Jan Gade (V).

"Nu kommer der flere voksne i dagtilbud - jeg er rigtig glad for at vi styrkede normeringen med 4 millioner ud over den pulje vi får fra staten. Det vil kunne mærkes i institutionerne. Det var en forudsætning for mig at vi undgik hverdagseffektiviseringerne. Det er rigtig positivt at vi er så bred en flok bag et budget med en grøn pulje, klimatilpasning og byfornyelse som nogle af hovedpunkterne." Marianne Hundebøll (SF).

"For Enhedslisten har der været to store hovedpunkter. Det første er at hverdagseffektiviseringerne er fjernet. Det kommer til at have en positiv betydning for alle kommunens institutioner. Det andet er at der er afsat ekstra midler til minimumsnormeringerne - ud over det, regeringen har besluttet at afsætte. Det er vi meget tilfredse med. Der er også mange andre gode initiativer. For eksempel endelig en prioritering af færgeafgange til Tunø, grønne initiativer og ikke mindst spændende anlægsprojekter, som er afgørende for en fortsat udvikling af Odder kommune" Ditte-Marie Thejsen (Ø).

"En stærkere grøn udvikling, bedre normeringer i daginstitutioner, igangsætning af Folkeparken og en langsigtet plan for udvikling af midtbyen i Odder - det er her, jeg har lagt mine kræfter og sikret radikal indflydelse på budgettet. Det er vigtige punkter for alle os, der går op i grøn omstilling, og som forlanger en mere bæredygtig og ansvarlig brug af klodens ressourcer." Kresten Bjerre (B).

Budgetaftalen kan læses her i sin helhed.

Partier bag budgetaftalen