Grønt Partnerskab i Ålstrup

14-09-2021

Gadekæret er blevet oprenset, der er afmærket stiforløb og oplevelsesrampe ved Fugle Dam samt træsti hen over Fuglekærgaards jorde.

Grønt Partnerskab i Ålstrup fik i september 2020 støtte fra Nordea-fondens her bor vi –pulje, som gjorde det muligt at realisere projektet.

Siden da er der sket meget i Ålstrup; Gadekæret er blevet oprenset, der er afmærket stiforløb og udarbejdet formidlingsmateriale m.m.

Arbejdet på færdiggørelsen af oplevelsesrampe ved Fugle Dam

Lige nu arbejdes der på at færdiggøre en oplevelsesrampe ved Fugle Dam samt træsti hen over Fuglekærgaards jorde.

Oplevelsesrampen ud over Fugle Dam