Støtte til biodiversiteten i Sondrup-Åkjær

21-09-2021

Lodsejer Leif Nielsen fra Quistorff Nyskov fuglereservat og dyreholder Jes Boesen har sammen med Odder Kommune fået knap 134.438 kroner til et projekt, som skal øge biodiversiteten i Sondrop-Åkjær.

Odder Kommune har sammen med Lodsejer Leif Nielsen, Quistorff-Nyskov fuglereservat og dyreholder Jes Boesen beskrevet et naturplejeprojekt syd for Sondrup, som er blevet tildelt knap 135.000 kr. fra Den Danske Naturfond. Projektet drejer sig om helårsgræsning af et areal på 13 ha skov og lysåben natur.

Formålet med projektet er at øge biodiversiteten på de eksisterende naturarealer samt at omlægge landbrugsjord til natur ved at lade dyr græsse året rundt. Det vil gavne de lysåbne arealer ved at skabe bedre forhold for de lave, varme- og lyskrævende urter og insekter, smådyr og fugle.

Arter som opret kobjælde og hedelærke vil for eksempel få gavn af projektet. Skovgræsningen vil skabe og fastholde skovlysninger, som er vigtige for en række sommerfugle, som for eksempel perlemor-sommerfugle, der i dag er sjældne og udryddelsestruede.

Den øgede biodiversitet i området og de græssende dyr vil øge mulighederne for spændende naturoplevelser og give inspiration til lignende projekter. Projektområde er meget varieret og rummer både skov, overdrev, eng, mose, vandløb og cirka 2 hektar landbrugsjord. Det ligger inden for Sondrup-Åkjær fredningen, der er Odder Kommunes største landskabsfredning med smukke landskabsformer og store naturværdier. Projektarealet er på kuperet terræn og med sandet jordbund, og der er et stort potentiale for at udvikle biodiversiteten med den rette naturpleje.