De unge har det godt i Odder - men der er grund til opmærksomhed

20-04-2022

Årets Ungeprofilundersøgelse er positiv læsning, selvom der stadig er områder, som kræver fokus.

De unge i Odder Kommune trives både i skolen og derhjemme, viser årets udgave af Ungeprofilundersøgelsen. Derfor glæder det Ditte-Marie Thejsen, der er formand for udvalget for Børn og Skole, at de unge i Odder grundlæggende har det godt.

”Gode fællesskaber er vigtige for unges trivsel, og en stor del af de fællesskaber bliver skabt i skolen og i hjemmet. Derfor er det positivt, at så mange af vores unge virker til at have det godt i netop de fællesskaber. Men der er naturligvis stadig områder, vi skal have fokus på, for eksempel vil vi gerne hjælpe forældrene til at kende både hinanden og hinandens børn bedre,” siger hun.

Også hos kommunens SSP samarbejde er der glæde over den nye undersøgelse. Især udviklingen indenfor de unges forbrug af narkotika og nikotin er positiv, siger SSP-konsulent og projektleder på Fælles om Ungelivet, Kristian Kilt.

”Vi ligger markant under landsgennemsnittet på alle punkter indenfor de unges brug af stoffer og der er under 1 procent af dem, som ryger på daglig basis. Samtidig trives 6 ud af 7 unge generelt godt, og det er meget positivt. Der er dog også opmærksomhedspunkter – de unge drikker for meget,  snus er i markant fremgang og hver 7. ung i udskolingen er i risiko for mistrivsel,” siger han.

Ungeprofilundersøgelsen gennemføres på alle udskolingsskoler i Odder kommune som en del af projektet Fælles om Ungelivet, der blandt andet skal skabe sundere fællesskaber for unge i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Trygfonden. Undersøgelsen kan læses i sin helhed her (LINK)

Fem fokuspunkter fra undersøgelsen:

  • 6 ud af 7 unge trives generelt godt i Odder og unges trivsel er bedre end på landsplan – men ca. hver 7. ung i udskolingen er i risiko for mistrivsel.  
  • Der er behov for at styrke forældrenes kendskab til hinanden og hinandens børn.
  • Unge i Odder drikker for meget alkohol. 9. klasserne ligger over landsgennemsnittet og ungdomsuddannelserne markant over landsgennemsnittet for druk orienteret alkoholindtag (4 eller flere genstande ved samme lejlighed).
  • Daglig rygning er næsten afskaffet blandt unge men til gengæld tages der snus i stor stil på ungdomsuddannelserne. I 2021 var der under 1% daglige rygere af cigaretter på ungdomsuddannelserne men 12% brugte dagligt snus.
  • Meget positiv udvikling på stofområdet hvor vi ligger markant under landsgennemsnittet på alle parametre.