Gratis aftenmøder for naturplejere

29-04-2022

Er du naturplejer– eller overvejer du at blive det?

Den 11. maj og 2. juni afholder Odder Kommune to aftenmøder, hvor interesserede dyreholdere kan komme og høre mere om, hvordan man kan udføre græsningsprojekter, der både sikrer en høj biodiversitet, god dyrevelfærd og en god økonomi. Samtidig er møderne en mulighed for at netværke med kolleger inden for naturplejen.

På det første aftenmøde (11. maj) vil du blive præsenteret for en række faglige oplæg ved Anne Eskildsen fra SEGES og Birthe Thordal Velas, hvor du kan blive klogere på biodiversitet, hvordan du tilrettelægger et godt græsningsprojekt, få indblik i relevante regler og støtteordninger, og få indspil til, hvordan du sikrer en god økonomi i naturplejen.

På det andet aftenmøde (2. juni) skal vi besøge to lokale græsningsprojekter, for at se nogle konkrete eksempler på, hvordan man kan tilrettelægge sin græsning, så den både er til gevinst for naturen og dig som dyreholder.

Hvis der er interesse for det, kan møderne bruges som et springbræt til at etablere en fast erfagruppe for kommunens naturplejere, hvor der på sigt kan gås mere i dybden med relevante emner.

Tid: 11. maj, kl. 19-22  

Mødested: Teatersalen på Centralhotellet i Odder, Rosensgade 18, 8300 Odder.

Tid: 2. juni, kl. 19-21.30  

Mødested:  Ballevej 127, 8300 Odder.

Tilmelding: Senest den 5. maj på miljoe@odder.dk eller tlf.: 2090 5341