Tilskudsmuligheder til mere biodiversitet i private skove

21-04-2022

En stor del af de mest truede arter findes i gamle urørte skove med naturlige dynamikker. Her kan man finde hjemmehørende træer og buske, stående og dødt ved, områder med varierende fugtighed, skovlysninger og skovbryn.

Størstedelen af skovene i Odder Kommune er privatejede, og hvis man som privat skovejer ønsker at udlægge sin skov til urørt skov, er der mulighed for at søge støtte hertil.

En aftale om urørt skov er varig, og der kompenseres for, at der ikke må være nogen drift på arealet. Urørt skov udelukker dog ikke tiltag der forbedrer biodiversiteten som f.eks. ringning af træer, etablering af skovgræsning med husdyr, rewilding-projekter eller andre naturtiltag. Den tildelte støtte kan variere fra nogle få tusinde kr. pr. ha til mere end hundredetusinde kr. pr. ha.

Det er Miljøstyrelsen som administrerer støtteordningen til urørt skov, og man kan læse mere om den her. Ansøgningsrunden er åben fra 4. april til den 15. juni 2022.

Som skovejer findes der også andre støttemuligheder, hvis man ønsker at øge biodiversiteten i sine skove. Landbrugsstyrelsen har en tilskudsordning til skov med biodiversitetsformål. Her kan man søge tilskud til skovgræsning, ekstensiv skovdrift, bevaring af træer til naturligt henfald, naturlig vandstand, rydning af uønsket opvækst og indsats for særlige arter.  

Denne ordning er åben for ansøgninger frem til 13. maj 2022. Læs mere her.