Fokus på kvaliteten i kommunens dagtilbud

05-12-2022

En række fokusgruppeinterviews i alle Odder Kommunes dagtilbud giver konkret viden, som de enkelte dagtilbud kan arbejde videre med i deres daglige virke for at forbedre kvaliteten.

Både normering, rekruttering, konkret hjælp fra forældre og kommunikation var på dagsordenen, da politikere, daginstitutionsledere og medlemmer af forældrebestyrelser diskuterede, hvordan man kan forbedre dagtilbud i Odder Kommune. Kommunen fremlagde resultaterne af de fokusgruppeinterviews, som er blevet foretaget blandt forældre på dagtilbuddene efter den store undersøgelse af brugertilfredshed.

Da Odder Kommune først på sommeren fik resultatet af den landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse af dagtilbuddene, var det ikke opmuntrende læsning. Odder Kommune lå under landsgennemsnittet - et resultat, som formanden for Udvalget for Børn og Skole, Ditte-Marie Thejsen var voldsomt utilfreds med.

- Det er vigtigt for os, at forældrene er glade for og trygge ved vores dagtilbud, så da vi fik resultatet af brugertilfredshedsundersøgelsen var vi selvsagt nødt til at gøre noget, og derfor foretog vi fokusgruppeinterviewene. Vi har brug for viden for at finde ud af, hvad forældrene ønsker og hvor vi skal sætte ind for at gøre det bedre, siger Ditte-Marie Thejsen.

Forældre inviteret til at deltage i et fokusgruppeinterview

Derfor inviterede Odder Kommune alle forældre til børn i vuggestuestue, dagpleje og børnehave til at deltage i et fokusgruppeinterview i hvert enkelt dagtilbud. Her var der givet taletid til forældrene, da de hver især sidder med vigtig viden og oplevelser, som kan bruges til at udvikle Odder Kommunes dagtilbud.

Overordnet tilfredshed med dagtilbuddene - men mere kommunikation ønskes

Udvalgsformanden er glad for, at interviewene viser, at forældrene overordnet set er glade for pædagogerne i dagtilbuddene. Omvendt er det også tydeligt, at kommunikation er et af de områder, som forældrene synes er meget vigtig - et resultat som falder i tråd med besvarelserne i den store brugertilfredshedsundersøgelse.

- Konkret tænker jeg, at vi skal arbejde videre med, hvordan vi klæder leder og medarbejdere bedre på til at blive endnu bedre til f.eks. kommunikation, så vi kan frigøre ressourcer til arbejdet med børnene, siger Ditte-Marie Thejsen.

Til mødet var flere forældre bekymrede over normeringen i daginstitutionerne. Der er dog ingen planer er om at ændringer i normeringerne i kommunens daginstitutioner, fortæller kommunaldirektør Henning Haahr.

- Nej, det er der ikke lagt op til, siger Haahr, som er glad for, at kommunen nu har fået endnu flere data at arbejde med.
Hvert dagtilbud har modtaget en rapport med forældrenes oplevelser af netop deres dagtilbud, og nu er opgaven at dykke ned i rapporten og fortsætte arbejdet med at forbedre kommunens dagtilbud.