Klimatilpasning i Stampmølle bæk

09-12-2022

Som en del af klimatilpasningsprojekterne, der skal beskytte boliger mod oversvømmelse fra Stampmølle Bæk, er risten ved Rådhusgade nu blevet udskiftet, og volumen af bassinet ved Overskov er øget.

Rørunderføringen af Stampemølle Bæk under Rådhusgade slår et knæk under vejen, og derfor er der etableret en rist. Da åen fører en del grene og lignende med er der risiko for at risten stopper til, og åvand stuver bagud og forårsager oversvømmelser.

Risten har desuden vist sig at være ret besværlig at holde ren – især når der er meget vand i åen. Derfor er risten blevet udskiftet med et nyt design, som reducerer risiko for tilstopning.

Området er desuden blevet indrettet, så det er nemmere at fjerne ristegods, og evt. rense risten ved ekstrem nedbør.

Video 

Her kan du se den nye rist blive sat på plads i Stampmølle Bæk

Rist sænkes ned i Stampmølle Bæk
Klik på billedet for at afspille videoen. Linket går til Youtube

Vandbremse ved Overskov

Som en del af klimatilpasningsprojekterne, der skal beskytte mod oversvømmelse fra Stampmølle Bæk øges også volumen af bassinet ved Overskov, der skal bremse/tilbageholde vandløbsvand.

Gravko graver i Stampmølle Bæk

Bassin ved Overskov i Odder

Bassinvolumenet øges til ca. 17.500 m3. Det gøres dels ved, at ændre vandløbsprofilen i jernpladen der sidder i betonbygværket, og dels ved at hæve grus-/ asfaltstien i det nordøstlige hjørne af området.

Den nye vandbremse udføres efter samme principper som vandbremsen i Rathlousdaldæmningen.

Del af Handlingsplanen for klimatilpasning i Odder by

Udskiftning af risten og forøgelse af bassinvolumen ved Overskov er en del af handlingsplanen for klimatilpasning i Odder by, som skal beskytte boliger mod oversvømmelse fra vandløb svarende til en 50 års hændelse.

Begge projekter finansieres af Samn Forsyning og Odder Kommune under Forsyningssekretariatets medforsyningsordning.