Råderumskatalog skal sikre Odder Kommune en bæredygtig økonomi i årene frem

12-12-2022

Kommunalbestyrelsen vedtager størstedelen af effektiviseringsforslagene i stort råderumskatalog.

Odder Kommune står i lighed med landets øvrige kommuner overfor massive udfordringer de kommende år. Her skal kommunen levere samme eller bedre ydelser og velfærd i en tid med færre ressourcer, stigende krav, øget kompleksitet og nye forventninger fra borgere.

Derfor er der igennem de seneste par måneder blevet arbejdet intenst med forslag til effektiviseringer, der kan skabe et økonomisk råderum og en bæredygtig økonomi i årene frem.

Effektiviseringsforslagene er blevet samlet i råderumskataloget Odder Kommune: Sammen om nye løsninger.

Samtlige kommunale fagområder har været bragt i spil, ligesom der har været fokus på snitflader og ansvarsområder i den samlede organisation. Effektiviseringsforslagene er beskrevet i 17 projekter, der overordnet kan inddeles i tre kategorier:

  1. Digitalisering og brug af ny teknologi: Automatisering af processer, abonnementer og licenser, øget digitalisering og bedre brug af nye teknologier m.v.
  2. Organisering: Effektivisering af ledelse og administration samt effektiviseringer af administrationen på rådhuset mv.
  3. Økonomisk styring og prioritering: Tilpasning af demografipuljen, specialindsatser på skolerne, tilpasning af dagplejen m.v.

Forslagene har efterfølgende været i høring hos kommunens ansatte i det såkaldte MED-system, som er Odder Kommunes medarbejderorgan. 

Politikerne beslutter at gå med størstedelen af effektiviseringsforslagene i råderumskataloget

På kommunalbestyrelsesmødet den 12. december 2022 besluttede politikerne at vedtage størstedelen af forslagene i råderumskataloget. De samlede indtægter forbundet med udmøntningen af råderumskataloget bliver 11,75 mio. kr. i 2023 og 29,75 mio. kr. i 2024.

Effektivisering af ledelse og administration

Et af de store effektiviseringsforslag i råderumskataloget er effektivisering af ledelse og administration, hvor bl.a. Odder Kommunes administrative organisering skal gentænkes.

Kommunalbestyrelsen ser her frem til en hurtig proces, således at man kan begrænse den usikkerhed, der naturligt er i en organisation omkring implementeringen af en ny administrativ struktur. Politikerne betoner samtidigt vigtigheden af, at der bliver en indgående involvering af MED-systemet i udmøntningen af den nye administrativ hovedstruktur. MED-systemet er Odder Kommunes medarbejderorgan.

Regulering af demografipuljen

I en såkaldt demografipulje afsættes år for år flere penge til bl.a. ældrepleje, daginstitutioner og skoler. Demografipuljen sikrer, at hvis der kommer flere ældre og børn i kommunen, så følger der penge med.

I effektiviseringsforslaget var der lagt op til, at demografipuljen skulle reduceres med 50 %. Politikerne besluttede dog at nøjes med at skære 25 % af puljen i stedet for de forslåede 50 %.

Brugere vil bliver inddraget

I forbindelse med vedtagelsen af råderumskataloget betonede Kommunalbestyrelsen, at brugersiden skal inddrages omkring udmøntning af de forslag, der påvirker den borgernære service. Dette vil ske via de relevante brugerorganisationer.

Kommunalbestyrelsen ønsker endvidere en løbende afrapportering på udmøntningen og eventuelle udfordringer af de enkelte elementer i råderumskataloget i henholdsvis 2023 og 2024.

Hent råderumskataloget