Stormfaldne træer kan øge biodiversiteten

31-01-2022

Efter stormen Malik ligger der mange stormfaldne træer og store nedfaldne grene rundt omkring i landskabet. Hvis det er muligt, kan man lade de væltede træer og knækkede grene ligge, og derved bidrage til at øge biodiversiteten i Odder Kommune.

Dødt ved er levesteder for insekter, svampe, mosser, laver og smådyr, herunder mange sjældne og truede arter. Der er mangel på dødt ved og derfor kan en storm bidrage til at øge biodiversiteten. Hvis et væltet træ ligger i vejen, kan man forsøge at flytte hele stammen eller save det op i så store stykker som muligt, og flytte det til et sted, hvor det kan ligge og rådne.

Det er spændende at følge det liv, der udvikler sig i det døde ved.  Herunder ses et stort gammelt bøgetræ der var svækket af råd og som knækkede i stormen. Stammen som står tilbage vil blive til stående dødt ved, hvor de hulrugende fugle kan yngle.