Varsling om forhøjet vandstand i Hou

29-01-2022

Stormen Malik raser over Danmark og DMI har varslet forhøjet vandstand i Hou på 1,2-1,4 m over daglig vand.

Højeste vandstand forventes kl. 8 søndag morgen. 

VI forbereder os på, at det kan medføre oversvømmelse af område ved Søndergade og Skolegade hvis vandstanden stiger yderligere.

Fælles Drift og Service har kørt sandsække til havnen og frivillige fra Hou Maritime Idrætsefterskole og Egmont Højskolen har givet tilsagn om at hjælpe med at lægge sække ud.

Du kan følge udviklingen i vandstanden på DMI's hjemmeside.

Vi følger også udviklingen tæt.