eSporten samles i Gylling

25-07-2022

Esports-afdelingen i Gylling Sport og Idræt og foreningen eSport Odder har valgt at samle kompetencer, frivillige og fælles drømme i Gylling.

Siden begge parters start, tilbage i 2017, så har udvikling og drømmen om vækst stået højt på ønskelisten. Det at skabe et trygt fællesskab omkring esport er stadig et vigtigt fokuspunkt, men der er også brug for flere frivillige, flere trænere og kompetencer, der skal hjælpe og styrke os i fremtiden. Både i Gylling og i Odder har der været længere perioder med nedlukninger, restriktioner og forskellige udfordringer, grundet Corona, og det har sat ekstra pres på de frivillige. Det til trods, så er der blevet kæmpet rigtig hårdt og nu, sammen, kigges der imod en fælles lys fremtid og en styrket tro på esporten i Odder Kommune.        

Peter Dalsgaard Larsen, udvalgsformand i Gylling eSport: ”Gylling eSport og eSport Odder har altid været gode til at samarbejde og lave aktiviteter sammen, der er kommet vores respektive medlemmer til gode. Derfor føles det også som et naturligt skridt, da kendskabet til hinanden er godt og troen på ét stort esports-fællesskab er til stede. Esport i forenings-regi er stadig nyt og vi står begge med lignende udfordringer og disse tror jeg på, at vi bedre kan tackle sammen. I Gylling har vi lokalerne, vi er en del af en stærk hovedforening (Gylling Sport og Idræt) og har systemerne, der minimerer det administrative arbejde - hertil kommer begge parter med en sund økonomi, og så har eSport Odder adgang til flere trænere, medlemmer og et fint netværk samt et godt kendskab til Odders ungdom – sammen tror jeg på, at vi kan styrke esporten i Odder Kommune”.  

Jan Abraham, formand i eSport Odder: “Tilbage i 2017, hvor vi startede ud med at mødes med vores egne pc´er, lan-kabler, bokse, strømstik m.v. var det et stort arbejde, hver eneste gang vi skulle træne, og vi besluttede derfor hurtigt, at vi skulle have noget mere permanent, hvor drømmen var eget lokale. Allerede i 2018 fik vi et godt samarbejde op at stå med Rudehøj Efterskole, hvor det gik godt. Desværre så kom en lang Corona-nedlukning, der næsten lukkede foreningen, pga. mangel på frivillige kræfter, og her opstod idéen til, at slå kræfterne sammen med Gylling eSport, for så at lave ét stærkt samlet esports-tilbud i Odder Kommune. Vi har begge noget at byde ind med til samarbejdet, så vi ser det som en win-win-løsning, der især kommer de unge gamere til gode. Med flere frivillige, flere penge og egne lokaler, så står vi stærkere end nogensinde før, og vi glæder os til fremtiden!“

Der er informationsmøde omkring den nye sæson i Gylling eSport, onsdag d. 10/08, kl. 19:00, i Gylling Sport og Idræts lokale (ved siden af Gylling skole), hvor du som nysgerrig, kommende udøver eller forældre til en kommende udøver, opfordres til at deltage, sådan at du eller dit barn får den bedst mulige start i Gylling eSport.

Læs mere på www.gyllingsportogidraet.dk/esport/ og følg Gylling eSport på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Gylling eSport er en del af Gylling Sport og Idræt og efterlever værdierne i vores hovedforening. Vi samarbejder med DGI Esport, Esport Danmark, DIF, har skrevet under på det etiske kodeks for esport i Danmark og arbejder generelt ud fra, at bredden skaber eliten. Gylling eSport har eksisteret siden efteråret 2017.