Kvashegn på skolerne

08-07-2022

Nu er de sidste kvashegn sat op, så der er hegn på folkeskolerne i Gylling, Hou, Hundslund, Odder og Saksild. Ligeledes er der sat kvashegn op på Egmont Højskolen.

I alt bliver der opsat 1,2 km hegn i Skanderborg og Odder Kommune til glæde for insekter, smådyr, miljø og klima.

Kvashegnene ved skolerne skal udover at kunne håndtere det lokale grenafklip og kvas også bidrage til skolebørnenes læring om dyr, planter og menneskets samspil med naturen.

Sammen om et vildere Danmark

Lige nu dyster alle landets kommuner om at gøre mest for naturen og biodiversiteten.

I Odder indstiller vi kvashegn som et vinderprojekt og der har allerede været landsdækkende interesse. Når vi skal standse tabet af biodiversitet er dødt ved, som fx grene, kviste og stammer, en vigtig medspiller.

Mange smådyr, insekter, svampe, biller, padder og andet ’godtkravl’ søger ly og føde i et kvashegn. Der spares også  både brandstof og CO2 på ikke at køre afklippet på genbrugspladsen, hvor det forarbejdes.

De sidste skolekvashegn kom op i Odder Kommune

Kvashegn på Skovbakken
Kvashegn på Skovbakken var det sidste hegn der blev sat op

Dreng putter kvas i kvashegn ved Skovbakken
Kort efter opsætning af hegnet begyndte der at blive fyldt kvas i hegnet.

Pæle til kvashegn på Parkvejens Skole
Pæle til kvashegn på Parkvejens Skole - så nu er der klar til kvas

Opsætning af pæle på Saksild Skole
Opsætning af pæle på Saksild Skole

Kvashegnet på Vestermarken er ved at være godt fuldt
Kvashegnet på Vestermarken var det første der blev sat op - og her er allerede godt med kvas

Kom med dit kvas og grenafklip

På flere af skolerne kan de lokale borgere aflevere deres kvas og grenafklip i hegnet.

Opslag på Vestermarken om at komme med kvas

Anvisning til hvor man afleverer sit kvas og grenafklip på Vestermarken
Anvisning til hvor man afleverer sit kvas og grenafklip på Vestermarken

Anvisning til hvor man afleverer sit kvas og grenafklip på Skovbakkken
Anvisning til hvor man afleverer sit kvas og grenafklip på Skovbakkken

Anvisning til hvor man afleverer sit kvas og grenafklip på Egmont Højskolen i Hou
Anvisning til hvor man afleverer sit kvas og grenafklip på Egmont Højskolen i Hou

Læs mere om hvorfor Skanderborg og Odder Kommune i samarbejde med Renosyd sætter kvashegn op på skolerne.