Odder-direktør har søgt nye udfordringer i Kolding Kommune

01-06-2022

Odder Kommunes direktør, Flemming Skaarup, er blevet valgt som ny Børne- og uddannelsesdirektør i Kolding Kommune.

Flemming Skaarup kommer fra 1. august 2022 til at stå i spidsen for en ny og sammenbragt Børne- og Uddannelsesforvaltningen og bliver i den forbindelse øverste chef for et område med 3.000 ansatte.

Ansvarsområdet i Kolding Kommune er et område Flemming Skaarup kender indgående fra det direktøransvar han har haft i Odder Kommune gennem 2 år og forudgående gennem en lederkarriere på skoleområdet.

Flemming Skaarup, der bor i Vejle, kom til Odder Kommune den 1. august 2020 og har gennem de seneste 2 år sat et markant aftryk på kommunens børn-, uddannelse- og kulturområde.

Kommunaldirektør Henning Haahr fremhæver bl.a. følgende:

”Flemming har fra start haft fokus på børnene og med det afsæt har han på kort tid – hvilket 2 år i kommunal sammenhæng er – formået at øge sammenhængskraft og fællesskab i Odder Kommunes folkeskoler og daginstitutioner, så vi nu står langt bedre fagligt og økonomisk end da Flemming trådte til.  Hertil kommer, at en ny organisation på kultur- og fritidsområdet er kommet på plads, skolestrukturen fra 2017 er konsolideret og der er et nyt hold af ledere med reference til Flemming, der er godt i gang. Vi har i Odder Kommune sat stort pris på at have Flemming på holdet og havde gerne fortsat samarbejdet i mange år fremover, men vi har fuld forståelse for Flemmings lyst til at prøve kræfter med Kolding Kommune. Samtidig må vi sige, at der i Odder Kommune nu er en platform på børn og skole, samt kultur og fritid, hvor det er muligt at skabe rigtig gode resultater for en ny direktør” udtaler Henning Haahr.”

Odder Kommune går nu i gang med at tilrettelægge en rekrutteringsproces for at genbesætte den vakante stilling. Indtil afløseren er fundet deles direktøransvaret internt i Odder Kommunes direktion.