Odder går videre i forsøgsordningen for frie bymidter

14-06-2022

Bolig- og Planstyrelsen har meddelt, at Odder er en af de 14 byer, som går videre i udvælgelsesprocessen til forsøgsordningen om frie bymidter.

I april indsendte Odder Kommune en indledende interessetilkendegivelse til Bolig- og Planstyrelsen, der handler om at sikre byliv og mødesteder i Odder bymidte og samtidig udvikle kulturinstitutioner i kommunens hovedby.

130 mio. kr. til bymidteudvikling

Odder er nu udpeget som en af de 14 byer, som kan indsende en uddybende projektbeskrivelse i januar 2023, og dermed dyste om de 130 mio. kr. i den statslige pulje til forsøgsordning for frie bymidter.

Flytning af velfærdsfunktioner til bymidten

En af forudsætningerne i forsøgsordningen handler om flytning af velfærdsfunktioner til mere centrale placeringer i bymidten, såsom bibliotek eller lignende. 9 af de 14 udvalgte byer foreslår flytning af bibliotek i deres indledende interessetilkendegivelse.

Læs mere her:

https://im.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2022/jun/14-byer-gaar-videre-i-forsoegsordningen-for-frie-bymidter-

Politisk beslutning i efteråret

Hvis kommunalbestyrelsen i efteråret 2022 vælger at gå videre med forprojektet for Centralhotellet, som indebærer at samle og udvikle forskellige funktioner under samme tag, er Odder Kommune fortsat med i kampen om de 130 mio. kr. til udvikling af bymidten.