Renovering af cykelsti på Houvejen vedtaget

21-06-2022

På mandagens møde vedtog kommunalbestyrelsen en større renovering af cykelstien mellem Hou og Odder.

Baggrund for sagen:

Odder Kommune får mange henvendelser vedr. utilfredshed med tilstanden af cykelstierne på Houvejen. Henvendelserne går både på de mange revner og ujævnheder, men også på det faktum, at de er meget smalle (ca.1,2 m brede). Fælles Drift & Service har selv problemer omkring vedligeholdelsen, idet vintermateriellet og fejetraktorer kører helt ude på kanterne, hvilket de ikke kan holde til. Derved ødelægges kanterne til fare for cyklisterne.

Som følge af det var der et punkt på dagsordenen for mandagens møde kommunalbestyrelse, hvor man skulle tage stilling til en anlægsbevilling på 6 millioner kroner til udvidelse af cykelstien på Houvejen. Det punkt blev godkendt med stemmerne 16 mod 3. Imod stemte Konservative og Palle Holsting (A), mens V, A, Ø, B og F stemte for.

Du kan se hele debatten via Odder NetTV, som du finder ved at klikke på linket her.